นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศิษย์เก่า

Ico48
iHum (Recent Activities)
13 November 2007 16:19
#1398

ทิพย์สถาน

วิมานที่เราอยู่

คือรูสะมิแล

ถิ่นนี้แผ่

กว้างใหญ่นัก

จักประมาณ

ร่มเย็นรื่น

ชื่นสุขสม

หาตรมตรอม

วิมานพร้อม

เราขออยู่

รูสะมิแล..เอ้า..แลสะมิรู

จากศิษย์เก่า สาธิต รุ่น 24 (ห้อง 3 ครับ)

** คิดถึงโรงเรียนจัง 

เนื้อหาเต็ม: ศิษย์เก่า