นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนวคิดการบริหารของภาคอุตสาหกรรม

Ico48
  • ดิฉันอ่านบันทึกนี้แล้วมีพลังงานเพิ่ม นี่ขนาดไม่ได้ฟังเองนะ...ฟังต่อจาก อ.กลางเดือนเล่าอีกที...ชอบค่ะเขียนประมาณนี้บ่อยๆ จะได้ฮีกเฮิม...ตามสิ่งที่ อ.เล่า..ชอบจังเลย..ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นอกจากสั่งให้พระอาทิตย์...ขึ้นหรือตก...แบบว่าไม่สั่ง..มันก็ขึ้น..ตก..อยู่แล้ว...ค่ะ..เครมได้ว่า..ทำได้ทุกอย่าง..