นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดัชนีวัดสุขภาพชุมชนวิจัย

Ico48

ได้กลิ่นความหลัง ครั้งที่เริ่มบุกเบิกงานที่วข.หาดใหญ่กลับมา ครั้งที่ผู้คนยังไม่มากมาย แต่ความสัมพันธ์ค่อนข้างแนบแน่น รู้จักกันทั้งวิทยาเขต ร่วมแรงร่วมใจกันทุกอย่าง ปลูกต้นไม้ด้วยกัน ร้องเพลงด้วยกัน อธิการบดีเรียกพบปะกันทั้งหมดในห้อง ๆ เดียว บรรยากาศที่ดีมากมาย...