นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 1)

Ico48

2-3 เดือนผ่านไป เริ่มขึ้นทางสว่างแล้ว ไม่ใช่ว่าทำงานจนสว่างหรอกนะ ไอ้ตัวเล็ก