นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รายงานผลการประเมินขศ.ตรัง

Ico48
555ต้องรีบทำสิ เพราะจะต้องไปกองการเจ้าหน้าที่ 15 นี้ แล้วจากนั้นไปมนุษยศาสตร์ฯ 22-23นี้อีก T_T