นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศิษย์เก่า

Ico48
เที่ยง [IP: 125.27.132.148]
13 November 2007 23:20
#1420

งานนี้ผอ. ก่อศักดิ์ ศรีน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม รับหน้าที่ประสานงาน ปีหน้าจะจัดที่ ทำนองนี้คาดว่า ใช้สถานที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่มีศิษย์ เก่าม.อ. ปัตตานี อยู่จำนวนมาก

เนื้อหาเต็ม: ศิษย์เก่า