นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศิษย์เก่า

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
14 November 2007 09:28
#1425
  • เรียนผอ.เที่ยง
  • จัดรวมทุกรุ่นหรือเปล่าคะ?
เนื้อหาเต็ม: ศิษย์เก่า