นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Conceptual proposal ไม่ยาว และไม่ยาก

Ico48
สมาน [IP: 172.31.32.69]
14 พฤศจิกายน 2550 11:26
#1436

ผมตามรอยมาจาก email ครับ โดยให้ความเห็นว่าข้อเสนอโครงการที่จะได้รับทุนเป็นอย่างไร.......

ผมโชคดีที่เป็นเรื่องที่กฟผ.เองสนใจจะทำอยู่แล้วนะครับ และเขายอมรับในศักยภาพว่าผมทำให้เขาได้
สรุปว่า มีแค่ 2 ประเด็น
1. เรื่องที่เขาเห็นความสำคัญ เอาง่าย ๆ ก็ตามหัวข้อที่เขาเคยนำเสนอประเด็นปัญหา ฯลฯ หรือเรื่องที่เรา
สามารถโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าสำคัญ
2. ศักยภาพของนักวิจัย ถ้ามีฐานงานวิจัยด้านนั้น ๆ อยู่แล้วจะได้เปรียบ

สมาน