นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก่อวีร(เวร)กรรม อีกแล้วสิเรา

Ico48
Sea Hopper นี่มาที่หลัง แต่มาเร็วครับ ซิ่งมาด้วยความเร็วเท่าใดครับ