นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประเมิน CORIN

Ico48

ฝากความพวกนี้ไปยังประชาสัพมพันธ์ มอ.ด้วยนะคะ

เพราะทาง CORIN ไม่มีผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขามี จนท. 1 คน ทำทุกอย่าง  แหม...ถ้าไม่เรียกว่า ซูเปอร์วูเม่น คงไม่รู้จะเรียกอะไร

นะคะฝากประชาสัมพันธ์ ด้วย

เนื้อหาเต็ม: ประเมิน CORIN