นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับการประเมินคุณภาพภายใน

Ico48
  • สรุปว่าพี่ใช้เครื่องสำอางยี่ห้ออะไรคะ  
  • ประเมินแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ส่งข่าวให้ชาวบลอกได้เรียนรู้ด้วยนะคะ
  • กจ....พร้อมรับข้อเสนอแนะอยู่แล้วค่ะ