นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับการประเมินคุณภาพภายใน

Ico48

คุณปัญญานุช ผัดไทยนะพี่ปลื้มใจเป็นคนเตรียม...เพียงแต่เราบอกว่า..ขอกุ้งตัว หญ่าย...หญ่าย...เท่านั้นเอง

จริงด้วย..เลขาประเมิน กจ.สวยจัง...วันหลังช่วยแนะนำให้รู้จักบ้างนะคะ...รู้สึกจะชื่อ.."อิมพิกา"  เธออยู่ในกลุ่มเป้าหมายพนักงานขายเครื่องสำอางค์ไม่สนใจที่จะขายแล้วค่ะ..เพราะเธอสวยแล้ว..