นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ในบันทึกของเรา...อะไรเป็นความรู้...อะไรเป็น KM

Ico48
จริงด้วยค่ะ เมื่อเกิดอารมอยากเขียนแล้ว จะต้องหาเวลามาเขียนให้ได้ (ไม่งั้นอนไม่หลับ) อิอิ