นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับการประเมินคุณภาพภายใน

Ico48
  • มิน่าเล่า....ว่าทำไมหัวหน้างานฝึกอบรมสวยกว่าเมื่อวาน ฝากบอกหัวหน้างานทะเบียนประวัติให้ใช้เครื่องสำอางแบบเดียวกันด้วยเด้อ
  • "เมื่อคืนเข้านอนแต่หัวค่ำพักผ่อนให้เต็มที่จะได้หน้าตาสดใสแต่งหน้าสวยๆ มารับกรรมการประเมิน (เผื่อได้คะแนนเพิ่ม...ก๊ากส์...)"