นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สำหรับปีการศึกษา 2550

Ico48

ตารางตัวบ่งชี้ปี50 ที่อิมต้องทำขอค้างไว้ก่อนนะคะ ประเมินเสร็จจะรีบทำทันที แหะๆ