นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กระตุ้น กระตุ้น และกระตุ้น กลุ่ม IT-CoP ของเรา

Ico48
และแล้วน้องลี่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มือ graphic design ของเราก็สมัครเข้า share.psu.ac.thได้สำเร็จแล้ว ดีใจจัง
dankejung
ไม่มีรูป
Sureerat Lertburanachat
dankejung [sureerat.l]
มีต่อ »

คำสำคัญ: วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะเภสัชศาสตร์  programming  it cop  graphic  e-learning  cai