นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "วิธีสลัดเรื่องไร้สาระออกจากใจ" Don't Sweat the Small Stuff

Ico48
  • พี่ก็พยายามทำตัวห่าง ๆ กับสิ่งเหล่านี้จ้า