นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 blog tag 5 รายต่อไป

Ico48

แปลว่าพี่นันต้องหาอีก 2 อ๊ะเปล่าเนี่ยะ

เนื้อหาเต็ม: blog tag 5 รายต่อไป