นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันนี้ ม.อ.ภูเก็ตไฟดับ (อีกและ)

Ico48
สงสัยไฟฟ้าตามน้องเขามาประชุมที่หาดใหญ่ครับ อิ อิ