นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อใช้ E-Doc กับ Firefox

Ico48

E-DOC และ MIS-DSS
ผมเปิดด้วย Fire Fox ปกติ ทั้งสองตัวครับ
ไม่จะ Fire Fox บน Linux หรือ Windows ก็ใช้ได้ปกติครับ

ที่ผมใช้ เมื่อก่อนเป็น 1.5 ตอนนี้เป็น 2 ก็ยังไม่เกิดปัญหาครับ

ภาษา ASP ทำงน ฝั่ง Server ครับ ไม่ได้ทำงานฝั่ง Client

เนื้อหาเต็ม: เมื่อใช้ E-Doc กับ Firefox