นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อใช้ E-Doc กับ Firefox

Ico48
อ่อ ส่วนเจ้า MIS-DSS เนี่ยครับ ในส่วนที่จะเลือกผู้ปฏิบัติราชการแทน เมื่อใช้ Firefox แล้วก็จะไม่สามารถ "ค้นหา" ให้ได้ครับ ต้องใช้ IE อยู่ร่ำไป
เนื้อหาเต็ม: เมื่อใช้ E-Doc กับ Firefox