นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่

Ico48

ใช่ค่ะ อย่างงี้ต้องพยายามเขียนบ่อยๆ นะคะเพื่อรางวัลที่ยิ่งใหญ่อีกรางวัลในวันข้างหน้าค่ะ