นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Blog tag ความลับ...ไม่เฉพาะของโอ๋-อโณ...มาแล้วค่ะ

Ico48

เอาหลักฐานมายืนยันในความลับข้อที่ 3 ค่ะ

02

ขนาดสองข้างทางมืดไม่มีแสงไฟ  พี่โอ๋ ยังสามารถค่ะ นับถือ นับถือ