นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อใช้ E-Doc กับ Firefox

Ico48

คาดว่าไม่ได้ทำ index
ที่ผมทดสอบทำโปรแกรมเล็กๆ แค่ 2 ล้าน record ก็ไม่ได้ช้าอะไรมากนักครับ

เนื้อหาเต็ม: เมื่อใช้ E-Doc กับ Firefox