นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 I.V. เพลงใหม่ X-Japan

Ico48
มี endless rain, tears เอามั๊ย ส่วนเพลง "เธอไม่เคยตาย" ของ ต๋อง ต่อ ก็มี
งด คิก คิก คิก ๓ ราตรี
เราเอง 8-@
เนื้อหาเต็ม: I.V. เพลงใหม่ X-Japan