นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อใช้ E-Doc กับ Firefox

Ico48

ผมใช้ FireFox กับ E-Doc ทุกวัน ขอยืนยันว่าไร้ปัญหาครับ

ส่วน MIS-DSS มีปัญหาการเลือกผู้ปฏิบัติราชการแทนจริงๆครับ

ปัญหาช้าอย่างที่แจ้งมา คงมีสาเหตุจากอย่างอื่นครับ

--วิภัทร 

เนื้อหาเต็ม: เมื่อใช้ E-Doc กับ Firefox