นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสมัครสมาชิก

Ico48

โปรดแก้ไข ให้ login ด้วย ชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบ และ รหัสผ่าน E-mail PSU เท่านั้น  ไม่สามารถ login ด้วย  PSU passport  ครับ

เนื้อหาเต็ม: การสมัครสมาชิก