นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อใช้ E-Doc กับ Firefox

Ico48

ผมยืนยัน และนอนยันว่า firefox มีปัญหากับการใช้ e-doc

จริงๆครับ ว่าไม่สามารถเลือกผู้ปฎิบัติการแทนได้

ง่ายๆท่านลองดู เวบ มหาวิทยาลัย แล้วลองเข้าไปดูรายงาน

การประชุมของงานประชุมดูแบบว่าบรรทัดซ้อนกันแบบว่า

อ่านไม่ได้เลย

 

เนื้อหาเต็ม: เมื่อใช้ E-Doc กับ Firefox