นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Love cup (3) เติมวิตามินรักกันเถอะ

Ico48
ทุกข้อผ่านค่ะ...เว้นข้อวิตามินอี...ดิฉั้นต้องปรับปรุงซะแล้ว...ขอบคุณบันทึกดีๆ ค่ะ