นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หอพักนักศึกษาที่เห็นและควรเป็น

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
26 January 2008 20:38
#16959
  • มีประเด็นน่าสนใจและน่าพิจารณาหลายอย่างจริงๆ นะคะ..
  • ถ้าเรา value ว่านักศึกษาเหล่านี้คือผู้ที่จะพูดกันปากต่อปากถึงคุณภาพและความใส่ใจของมหาวิทยาลัย..
  • ถ้าเรามองว่านักศึกษาเหล่านี้จะออกไปเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคม..
  • ถ้าเรามองว่านักศึกษาเหล่านี้จะเป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคม...
  • คงมีอะไรที่เราต้องคิดมากกว่านี้เยอะค่ะ..ทั้งวิธีการผลิตบัณฑิต วิธีการดูแลบัณฑิต วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่ม (ไม่ใช่แค่เรื่องทักษะ แต่เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความโดดเด่นในตัวนักศึกษา) และอื่นๆ อีกมากมาย..
  • อะไรจะเป็นความเด่นของนักศึกษา ม.อ. ที่คนในสังคมได้ยินปุ๊บ ชื่นชมปั๊บ ว่านี่แหละ ใช่เลย "เด็ก ม.อ." หรือ "ต้องเด็ก ม.อ. เท่านั้นนะ ไม่มีที่อื่นเหมือน"..
  • เฮ้อ..โจทย์ใหญ่จริงๆ