นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หอพักนักศึกษาที่เห็นและควรเป็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
27 January 2008 21:16
#17091
  • นึกไม่ออก อ่าน ๒-๓ รอบแล้ว ดึงไม่ออกซะที ว่าจะดึงอะไร มาจาก กระเป๋าดี
  • จำได้ว่า ปี ๑ อยู่หอ ป ี๒เขาไล่ไปข้างนอก เริ่ม มีหอข้างนอก เยอะขึ้น สหกรณ์ฯ อนุมัติ เงินกู้ สำหรับ บุคลากร เพื่อสร้างหอพัก ให้นักศึกษา ข้างนอก วิธีปุณกัณฑ์ เปลี่ยนไป จากที่ที่ ไม่มีใครต้องการ กลายเป็น ที่ที่ใคร ต่างจับตามอง กลายเป็น ที่ซุ่มซ่อน ของเหล่า มิจฉาชีพ กลายเป็น ปุณกัณฑ์ ทุ่งรี ที่ไม่เคยหลับ
คิก คิก คิก
เราเอง 8-)