นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บอกกับนักศึกษาเสมอว่า ..

Ico48
  • บอกว่า เวลาที่เราอยู่ด้วยกันเป็นการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการฝึกตัวเราอย่างหนึ่งให้เรียนรู้ในการปรับตัว ถ้ามีอะไรที่ขัดแย้งกันก็ให้พูดคุยกันตรง ๆ ด้วยเหตุด้วยผล แล้วเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ ^o^v