นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บอกกับนักศึกษาเสมอว่า ..

Ico48
บอกกับนักศึกษาว่า ถ้ามีปัญหาอะไรก็หาทางแก้ไข แต่ถ้ายังหาทางแก้ไม่ได้ก็อาจจะต้องอดทนกันไปก่อน สักประเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองและก็จะแก้ปัญหาได้ในที่สุด