นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บอกกับนักศึกษาเสมอว่า ..

Ico48
  • ชอบประโยคนี้มากค่ะ"เค้าเป็นสิ่งที่เติมเต็มที่ดีที่สุดในห้วงเวลาของกันและกัน."
  • พี่อยากบอกนักศึกษาให้เขามีจิตสำนึกสาธารณะให้กับสังคมและประเทศชาติมากขึ้นค่ะ