นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หอพักนักศึกษาที่เห็นและควรเป็น

Ico48

ขอร่วมอีกคนในฐานะเคยอยู่พัก 4 ปี สมัยเรียน  ภูเก็ต

ผมยังไม่รู้ว่าอะไรคือดีสำหรับตอนนี้  เข้าใจว่าการเป็นอยู่สมัยนี้ หรือว่าคุณภาพชีวิตแตกต่างกับเมื่อก่อนเมื่อตอนผมอยู่หอพัก ต้องตื่นมาทำความสะอาดตั้งแต่ ตี 5  ขัดห้องนำทำความสะอาดเองทุกอย่าง  มีการประชุม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  อยู่กันด้วยความรักความเข้าใจ  ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ นี่คือชีวิตชาวหอ หอพักหญิง 2 ทุ่มห้ามออกจากหอพัก  หมายความว่าพ่อแม่สบายใจได้ไม่ต้องเป็นกังวล   นอนห้องรวมกันเป็นห้องโล่ง  และมีเตียง 2 ชั้นวางเรียงกัน เอาเป็นว่านอนรวมกัน เป็น 100  คน  ถ้าเทียบกับหอพักม.อ.ปัจจุบัน สบายมาก

ชีวิตหอปัจจุบันไม่ค่อยต่างกับการอยู่ข้างนอกซักเท่าไหร่นะในปัจจุบัน     แต่ถามผมว่าดีหรือยังสำหรับผมหอพักในปัจจุบันผมคิดว่าดีแล้วคับ