นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บอกกับนักศึกษาเสมอว่า ..

Ico48
อุดม พานทอง [IP: 192.168.100.112]
28 มกราคม 2551 16:28
#17238

บอกนักศึกษาเสมอว่า  

 -เราต้องสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกัน 

- เรียนจากกันและกัน    เรียนรู้จากทุกๆคน

-เปิดใจสำหรับการเรียนรู้ เรากำลังฝึกไปพร้อมกัน

-เราเคารพกันและกัน

-เราเป็นเพื่อน  เป็นพี่ เป็นน้องกัน

-เราไม่ได้เรียนความรู้อย่างเดียวแต่เรากำลังสร้างความรู้ด้วยกัน  เรากำลังสร้างสังคมร่วมกัน

เตือนตัวเองเสมอเราก็คือผู้เรียนคนหนึ่ง