นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิญญาทะเลบัน

Ico48

ลืมให้เครดิตครับ

ปฏิญญาฉบับเล็กที่เป็นม้วนผูกโบว์สวยงามอันนั้น ด้วยฝีมือของคุณผดากับคุณ pompom ครับ ^_^

เนื้อหาเต็ม: ปฏิญญาทะเลบัน