นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิญญาทะเลบัน

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
28 January 2008 17:05
#17243

มาอ่านค่ะ....ทำไมอ่านแล้วมันตาร้อนๆ...หล่ะคะ....
มาชื่นชมค่ะ....

เนื้อหาเต็ม: ปฏิญญาทะเลบัน