นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บอกกับนักศึกษาเสมอว่า ..

Ico48

มีสุภาษิตจำนวนมากที่น่าสนใจ แต่ไม่แน่ใจว่า ยังมีการถ่ายทอดกันต่อๆ ไปหรือเปล่า ผมเคยเห็นสุภาษิตจีนที่น่าสนใจ และนำมาบอก นศ. บางรุ่นแล้วด้วย นั่นคือ

"学如逆水行舟,不进则退"

มีคนแปลเป็นอังกฤษไว้แล้วเช่นกันครับ นั่นคือ

"Learning is like rowing upstream; not to advance is to drop back."

ไม่แน่ใจว่า มีใครแปลให้เป็นไทยอย่างสละสลวยหรือไม่ ผมเคยแปลว่า เป็น

"การเรียนรู้เปรียบเหมือนการพายเรือทวนน้ำ ไม่เดินหน้าก็เท่ากับถอยหลัง" 

ในภาษาจีนมีเรื่องเล่าไว้สอนคนปรากฎอยู่ใน website (หากอ่านภาษาจีนไม่ออก ก็ไม่ต้องไปดูครับ เพราะมีแต่อักษรจีนทั้งนั้นครับ) 

Yanwei Wu's web page