นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประเมินผลโครงการอย่างไรให้ได้ผล

Ico48
ยอดไปเลยจ้ะ น้อง mandala พยายามถ่ายทอดงานได้อย่างเข้าใจง่าย มีประโยชน์จ้ะ พี่เก็บอะไรไปต่อเติมได้อยู่ ขอบคุณจ้ะ..