นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Blog Tag >>>>> Chutharat

Ico48

อยากรู้ความลับพี่เหรอ....ต้องนึกนานหน่อย....เพราะพี่เป็นคนไม่ค่อยมีความลับ...

เนื้อหาเต็ม: Blog Tag >>>>> Chutharat