นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสมัครสมาชิก

Ico48
แง่มๆ....การสมัครไม่ยากอย่างที่คุณคิด...อยู่ที่คุณจะก้าวเข้ามาสมัครหรือไม่?
เนื้อหาเต็ม: การสมัครสมาชิก