นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แม่ผี...อย่าบัง

Ico48

     น่ารักจัง บทร้องนี้

     ขอให้หาเจอไวๆ นะคะ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

เนื้อหาเต็ม: แม่ผี...อย่าบัง