นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดงานเกษียณอายุราชการ

Ico48
มีอาจารย์ท่านหนึ่งโทร.มาฝากความเห็นว่า น่าจะนำเที่ยว...สถานที่ที่สวยงามในประเทศไทย..เป็นของกำนัล...รางวัลของความตั้งใจ ทำงานให้กับ ม.อ.....ดิฉั้นฝากผ่านมายัง กจ. พิจารณาด้วยนะคะ...อุ้ยตาย..ลืมไปดิฉั้นก็อยู่ กจ.เช่นเดียวกัน...อิ...อิ..