นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บอกกับนักศึกษาเสมอว่า ..

Ico48

 บอกกับนักศึกษาว่า..

สิ่งสวยงามเกิดขึ้นเกิดขึ้นทุกวัน  สำคัญที่ได้หันไปมองดู

 

ปล.  หันมาปุ๊บ...ก็ป๊ะหน้าอาจารย์ปั๊ปเลย...