นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดงานเกษียณอายุราชการ

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
19 November 2007 14:39
#1789
  • เนื่องจากผู้ที่ให้ข้อมูลยัง ไม่ได้สัมผัส เส้นทางสายใหม่
  • ว่าแต่เอ..........เราอีกกี่ปีนะ ถึงได้เส้นทางสายใหม่
  • cooming soon