นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แม่ผี...อย่าบัง

Ico48
ยังหาไม่เจอเลยค่ะ ท่านผู้ชม...แต่การนำเสนอได้ผ่านไปด้วยดีแล้ว....ขอบคุณ แควน ๆ ที่เป็นห่วงนะคะ....ต่อแต่นี้ไปจะต้องตั้งหน้าตั้งตาจัดการ...ระบบเก็บเอกสารของตัวเอง....จริงจังกับ 5 ส. งานนี้เป็นบทเรียน.....
เนื้อหาเต็ม: แม่ผี...อย่าบัง