นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนหน้างานทุกคนมีคุณภาพเต็มร้อย...หากสนับสนุนถูกทาง

Ico48

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ... แต่ละคนมีความเก่งกันคนละอย่าง ถ้าหยิบมารวมๆ กัน แลกเปลี่ยนกัน เราก็จะได้เก่งกันทุกคน คนละหลายๆ อย่าง ^0^