นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แค่คนหนึ่งคน

Ico48

P คนนี้ก็เป็น Kon1Kon ค่ะ คนเดียวกันป่ะ??

พูดเล่นค่ะ...

ชอบค่ะ โดยเฉพาะไม่อยากให้ใครมาคาดหวังอะไร...เราก็แค่คน1 คน เนอะ....

เนื้อหาเต็ม: แค่คนหนึ่งคน