นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แค่คนหนึ่งคน

Ico48
การเรียนรู้คนหนึ่งคน บางครั้งต้องใช้เวลานานทั้งชีวิต บางคนคุยกันแป๊บเดียวก็รู้จักแล้ว
เนื้อหาเต็ม: แค่คนหนึ่งคน